Tem và giấy chứng nhận hợp quy điện thoại di động Ex-Handy 06

 

Tem và giấy chứng nhận hợp quy điện thoại di động Ex-Handy 06

Theo quy định số: 30/2011/TT-BTTT của Bộ Thông Tin và Truyền Thông (BTTTT), điện thoại di động khi sử dụng tại Việt nam cần phải có chứng nhận và công bố hợp quy. Do đó, tất cả các model điện thoại di động chống cháy nổ được công ty 228 cung cấp tại Việt nam đã làm thủ tục này và được BTTTT cấp giấy chứng nhận hợp quy và dán tem hợp quy trên bao bì sản phẩm theo quy định.

Vui lòng tham khảo hình ảnh tem hợp quy và giấy chứng nhận hợp quy như thông tin dưới đây:

TEM HỢP QUY (Dán trên bao bì sản phẩm)

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY CHO MODEL: ECOM Ex-Handy 06