Thiết bị đo lường chống cháy nổ (phòng nổ)

Model

Image

Standard Compliance/Features

Measurement

Multimeter

Fluke 28 II Ex       

 

 

 

*         Đạt chứng nhận ATEX zone 1/21

*         IP67

*         Đồng hồ đo vạn năng

*         CAT III 1000V / CAT IV 600V

*         Thang đo:

*         Trong Ex-hazarduos: Ui≤5V, Ii≤5A

*         Ngoài Ex-hazadous :Ui≤1000V, Ii≤5A

*         Đo các giá trị Min/Max/Avg và Peak

Laser Tachometer A2109/LSR

 

*         Đạt chứng nhận ATEX zone 1

*         Thiết bọ đo tốc độ (rpm, rps) sử dụng laser.

*         Thiết bị nhỏ gọn (nằm gọn trong lòng bàn tay)

*         Đơn giản dễ sử dụng; độ chính xác cao

*         Thang đo rộng (3…99999 rpm)High accuracy

*        Khoảng cách đo tối đa 2m

*         Sử dụng 4 cục pin LR03 (pin AAA)

Thermometer

Ex-MP4 a

 

*         Đạt chứng nhận ATEX zone 1

*         Được phép sử dụng để đo nhiệt độ thiết bị trong zone 0 khi đứng trong zone 1

*         Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc; sử dụng tia laser để đo nhiệt độ

*         Nhẹ và nhỏ gọn, trọng lượng gần 120g, dể sử dụng

*         Đáp ứng nhanh, thang đo rộng (-18oC…+400oC)

 

Thermometer

Ex-MX2

 

*        Đạt chứng nhận ATEX zone 1

*         Được phép sử dụng đo nhiệt độ thiết bị trong zone 0 khi đứng trong zone 1

*         Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc sử dụng laser

*         Đơn giản dễ sử dụng, thời gian đáp ứng nhanh

*         Thang đo rộng (-30oC….+900oC)

Thermometer

Ex-MX4 BT

 

*         Đạt chứng nhận ATEX zone 1

*         Được phép sử dụng đo nhiệt độ thiết bị trong zone 0 khi đứng trong zone 1

*         Thiết bị đo nhiệt độ không tiếp xúc sử dụng laser

*        Đơn giản dễ sử dụng, thời gian đáp ứng nhanh

*         Thang đo rộng (-30oC….+900oC)

*        Có khả năng nhớ 100 giá trị đo

*        Tích hợp Bluetooth để truyền data

Thermometer

Ex-Pt 720

 

*         Đạt chứng nhận ATEX zone 0

*         IP54

*         Thiết bị đo nhiệt độ tiếp xúc

*         Kích thước nhỏ gọn (nằm vừa trong lòng bàn tay)

*         Đơn giản dẽ sử dụng, đáp ứng nhanh

*         Màn hình hiển thị lớn

*         Chức năng HOLD cho phép hiển thị các giá trị đo dưới dạng biểu đồ

*         Thang đo rộng -50oC….+400oC

 

Stroboscope

Tacholite TL20-Ex

 

*        Đạt chứng nhận ATEX zone 1

*       IP65

*        Thiết bị đo ttocs độ quay

*        Dễ dàng sử dụng

*        Phạm vi đo tới 21000rpm hoặc 350Hzdễ dàng chuyển đổi đo tốc độ quay sang tần số với 1 nút bấm

*        Được sử dụng để kiể mtra tốc độ quay của thiết bị

*        Kiểm tra độ rơ của thiết bị

Calibration

Multicalibrator

725Ex

 

*       Measure volts dc, mA, RTDs, thermocouples, frequencyand ohms

*        Two channel simultaneous source and measure capability for calibration of transmitters

*        Power transmitters with internal loop supply

*       Store frequently-used test setups for later use

*        Pressure measurement to 3,000 psi/200 bar using any of the 8 intrinsically safe 700PEx Pressure Modules

*        Pressure switch test function to capture set, reset and deadband values

 

Pressure Calibrators 718Ex

 

*        Built-in pressure/vacuum hand pump, with vernier and bleed valve

*        Pressure measurement to 0.05% of full span, using an internal pressure sensor

*        Pressure measurement up to 200 bar using any of the 8 intrinsically-safe 700PEx Pressure Modules

*        Wide range of selectable measurement units for pressure

*        Pressure switch test function

*        Min/Max hold functions

 

Pressure Modules 700PEx

 

*        Ranges from 2.5 mbar to 200 bar

*       High accuracy up to 0.025%

*        Compatible with 718Ex and 725Ex

*        Rugged cases protect the modules in harsh environments