Tuyển dụng

Công ty chúng tôi luôn luôn chào đón các ứng viên tài năng vào các vị trí như sau:

1. Kỹ sư Bán hàng

2. Kỹ sư Điện/Điện tử/Viễn thông/Tin học/Tự động hóa

Nếu bạn muốn thể hiện tài năng và gia nhập vào công ty chúng tôi, vui lòng liên hệ:

Bộ phận Nhân sự