Điện thoại hữu tuyến chống cháy nổ (phòng nổ)

Model/Image

Standards Compliance

Features

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20DTT-20-H.PNG

*   Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

*   Class I, Zone 2, Groups IIC, T5

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60oC

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

 

*  Membrane Keypad

*  Chống thấm nước

*  Lưu được 10 số điện thoại

*  Có Phím Redial, Recall, Flash, Pause và Mute

*  Chỉnh volume bằng phím

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20DTT-50-Z.PNG

*   Chứng nhận ATEX zone 1/21

*   Nhiệt độ hoạt động: -30oC …+60oC

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ IP66

*  Bàn phím chống nước và bụi

*  Có phím Link, Release, Redial và Flash

*  Điều chỉnh volume

*  Màn hình LCD 2 dòng 16 ký tự

*  Lưu được 20 số diện thoại. Hỗ trợ phím tắt tới10 số điện thoại

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20DTT-30-Z%202.PNG

*   Chứng nhận ATEX zone 2/22

*   Nhiệt độ hoạt động: -30oC …+60oC

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ IP66

 

*  Bàn phím chống nước và bụi Có phím Link, Release, Redial và Flash

*  Điều chỉnh volume

*  Màn hình LCD 2 dòng 16 ký tự

*  Lưu được 20 số diện thoại. Hỗ trợ phím tắt tới10 số điện thoại

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/EXT-401.PNG

*   Class I, Division 1&2, Groups B, C, D

*   Class II, Division 1&2, Groups E, F, G

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60oC

*  Môi trường có độ ẩm lên tới 95

*   Cấp bảo vệ IP66

*   Bàn phím to dễ thao tác

*  Bàn phím to giúp dễ thao tác

*  Có phím Link, Release và Redial

*  Vỏ máy bằng nhôm.

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20SCT-H%20SCR-H.png

*   Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60oC

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ Type 3R (≈IP32)

 

*  Bàn phím chống thấm nước

*  Lưu được 10 số điện thoại

*  Các phím Redial, Recall, Flash, Pause & Mute

*  Điều chỉnh volume bằng bàn phím

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/WRT-H%20va%20WRR-H.png

*   Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60o

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ Type 3R (≈IP32)

 

*  Membrane Keypad

*  Lưu 10 số điện thoại

*  Có phím Redial, Recall, Flash, Pause và Mute

*  Điều chỉnh volume bằng bàn phím

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20WRT-HD.png

*   Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

*   Class II, Division 1 and 2, Groups E, F and G

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60o

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ Type 3R (≈IP32)

 

*  Membrane Keypad

*  Lưu 10 số điện thoại

*  Có phím Redial, Recall, Flash, Pause và Mute

*  Điều chỉnh volume bằng bàn phím

http://228.vn/images/228/SanPham/denchieusang/Guardian%20WTT-H%20va%20WTR-H.png

*   Class I, Division 2, Groups A, B, C and D

*   Class I, Zone 2, Groups IIC, T5

*   Nhiệt độ hoạt động: -40oC …+60o

*   Môi trường có độ ẩm lên tới 95%

*   Cấp bảo vệ Type 4X (≈IP66)

 

*  Bàn phím Metal 3x4

*  Có khóa nắp điện thoại