ECOM A2109/LSR

THIẾT BỊ ĐO TỐC ĐỘ QUAY CHỐNG CHÁY NỔ

ATEX ZONE 1

Nhà sản xuất: ECOM (Germany)


 

Tính năng:

 • Chứng nhận sử dụng khu zone 1
 • Thiết bị nhỏ ( nằm gọn trong long bàn tay)
 • Đơn giản dễ sử dụng
 • Độ chính xác cao
 • Thang đo rộng 3 – 99999 rpm
 • Trọng lượng : 360g gồm cả pin

Tiêu Chuẩn

 

 

 Thông số kỹ thuật

 

 

  

Measuring system:

Optical / laser reflection

Laser Class:

Class 2

Rotational speed:

rpm, rps

Speed:

m/min, m/sec
yd/min, yd/sec
ft/min, ft/sec

Time interval:

sec.

Measurement range:

3 … 99,999 rpm,
0.05 … 1,666 rps
autoselect

Accuracy (at velocity):

0.01 % ±1 Digit

Resolution:

0.001 digit or ±1 digit fix
(selectable in autorange)

Measurement angle:

max. ±80° to the measurement object

Measurement distance:

max. 2 m

Battery-low

Display

Ambient temperature

-20 °C … +40 °C (-4 °F … +104 °F)

Storage temperature

-20 °C … +40 °C (-4 °F … +104 °F)

Operating time

max. 6 months

Power supply

4x LR03 (AAA) according to IEC (type approved)

Dimensions

215 mm (260 mm) x 40 mm x 40 mm
(~ 8.5" (10.2") x 1.6" x 1.6")
w/o (with) adaption wheel

Weight

≈360g, with batteries

Phụ kiện kèm theo:

 • Batteries
 • Carring case
 • Adaption wheel
 • Reflex marks
 • Calibration statement
 • Instruction manual