Đèn pin-đèn xách tay-đèn đội đầu chống cháy nổ (phòng nổ)

Model

Images

Standard Compliance/Features

Đèn pin

 

Lite-Ex PL10

*   Đạt chứng nhận ATEX zone 0/20

*     IP67

*     Sử dụng bóng đèn LED

*     Nguồn từ 3 cục pin LR03 (loại pin AAA)

 

 

 

Lite-Ex PL 30

*      Đạt chứng nhận ATEX zone 0/20

*      IP65

*     Sử dụng bóng đèn LED

*     Nguồn từ 3 cục pin LR14 (loại pin đại)

 

Đèn xách tay

 

 

SHL 200-Ex

*     Đạt chứng nhận ATEX zone 1/21

*     IP66

*     Sử dụng bóng đèn LED 3W

*     Pin sac tích hợp bên trong đèn

*      Nặng xấp xỉ 1.45kg

*      Kích thước 279 x 143 x 92 mm

 

SHL 350-Ex

*      Đạt chứng nhận ATEX zone 0/20

*      IP65

*      Sử dụng 3 bóng đèn LED

*      Pin sạc tích hợp bên trong đèn

*      Nặng xấp xỉ 2.4kg

*      Kích thước 140 x 190 x 300mm

Đèn đội đầu

 

Lite-Ex PL 10H

*      Đạt chứng nhận ATEX zone 0/20

*      IP67

*      Sử dụng đèn LED

*      Nguồn từ 3 cục pin LR03 (loại pin AAA)

 

 

Lite-Ex KL 10

*      Đạt chứng nhận ATEX zone 1/21

*      IP67

*      Sử dụng đèn LED

*      Nguồn từ 2 cục pin LR03 (loại pin AAA)