Nguồn gốc của cháy nổ?

* Bất kỳ đám cháy nào cũng cần 3 yếu tố được biết qua "TAM GIÁC CHÁY" (Fire Triangle) đó là:

1. Oxygen: Nguồn Ôxy hay không khí

2. Ignition Source: Nguồn gây cháy (do nhiệt, đánh lửa,...)

3. Fuel: Nhiên liệu để cháy

* Một vụ nổ cần thêm 3 yếu tố được biết qua "LỤC GIÁC NỔ" (Hexagon Explosion) đó là:

4. Gas or Dust in suspension: Độ huyền phù (nổi lơ lửng) của các hạt bụi hoặc hơi gas

5. Concentration: Nồng độ của các hạt/hơi này

6. Explosive limits: Giới hạn nổ của các hạt/hơi này

Độ huyền phù là sự phân bố của các hạt/hơi lơ lửng trong không khí. Nồng độ là lượng bụi/hơi trong một không gian kín hoặc bị giới hạn. Không gian hạn chế này cho phép tích tụ và gia tăng khả năng của vụ nổ. Giới hạn nổ là nồng độ tối thiểu hoặc tối đa của hạt/hơi có thể xảy ra vụ nổ trong một không gian hạn chế nếu xuất hiện nguồn gây cháy.

* Nếu thiếu bất kỳ cạnh nào của tam giác cháy thì không gây ra cháy

* Nếu loại bỏ bất kỳ cạnh nào của tam giác cháy thì đám cháy sẽ bị dập tắt.

*** CÁC PHƯƠNG THỨC BẢO VỆ ĐỀU ĐƯỢC CĂN CỨ VÀO VIỆC LOẠI BỎ TỐI ĐA MỘT YẾU TỐ TRONG TAM GIÁC / LỤC GIÁC TRÊN.

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH MINH HỌA VỀ CÁC VỤ CHÁY NỔ TRÊN THỰC TẾ:

Cháy do xăng /dầu (gas)

Một tia lửa (SPARK) cũng có thể đốt cháy một trạm xăng!

 

Cháy do bụi (dust)

Một tia lửa (SPARK) cũng có thể thiêu rụi một nhà máy đường!

 

NHƯ VẬY, TẤT CẢ CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ CẦN PHẢI ĐƯỢC XÁC NHẬN AN TOÀN BỞI CÁC TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN KHI DÙNG TRONG VÙNG DỄ CHÁY NỔ!